موتور گرافیکی که استودیو Ghost Games برای توسعه عنوان Need For Speed به‌کار گرفته است، تصویری را تولید کرده که بسیار به واقعیت نزدیک است. البته تصویر منتشر شده توسط این استودیو، تصویری In-Game نیست و از پیش رندر شده است. آنها تصاویر تولید شده را در کنار تصاویر واقعی قرار داده‌اند که تشخیص واقعیت از تصویر تولید شده توسط این موتور گرافیکی را بسیار سخت می‌کند. به‌نظر شما کدام تصویر واقعی‌ است؟!

مشاهده ی تصویر در سایز واقعی

کدام واقعی است؟!

منبع: دنیای بازی