امروز تصویری از ورزشگاه المپیک برلین ، محل برگذاری فینال بارسلونا _ یوونتوس جام قرمانان اروپا گرفته شده که در آن لوگوی PES 2016 و تاریخ رونمایی بازی که ۱۲ زوئن می باشد بچشم میخورد.

باید تا تاریخ ۱۲ ژوئن که حدود ۸ روز دیگر می شود صبر کنیم تا معرفی کامل صورت گیرد.

با این تفاسیر پیش بینی هایی که در مورد کونامی و توقف ساخت سری PES میشد نا درست از آب در امودند و این سری همچنان منتشر خواهد شد.

در ادامه میتوانید تصویر منتشر شده را بینید :

pes-2016-reveal