شایعات جدیدی مبنی بر عرضه PlayStation Move 2 و تغییر نام Project Morpheus به “RealEyes” منتشر شده است.

نسخه جدید Move دیگر همانند نسخه قبلی خود حباب نوری که در جلوی آن قرار می گرفت را ندارد.

به نظر می آید دکمه های کمتری نیز دارا می باشد . برای Project Morpheus استفاده می شود.

“PlayStation RealEyes” نام جدید Project Morpheus است ، نکته جالب آن در  تلفظ نام آن است که شبیه به کلمه “realize” (واقعی کردن ، درک کردن) است!

حال باید منتظر E3 سونی باشیم که ببینیم این شایعات درست است یا نه.