بنظر اخیرا اوضاع برای طرفداران سایلنت هیل چندان خوشایند نیست. پس از سیل گسترده ای از شایعات پیرامون رفتن هیدئو کوجیما از کونامی و قرار گرفتن آینده سایلنت هیل‌ز در هاله ای از ابهام، اکنون قرار است طرفداران به نوع دیگری زجر بکشند.

Capture

وب سایت رسمی تیزر قابل بازی سایلنت هیلز اشاره کرده است که این تیزر در تاریخ 29 آوریل 2015 یعنی تنها تا سه روز دیگر از روی شبکه PSN حذف خواهد شد. کسانی که در گذشته این تیزر قابل بازی را دانلود کرده اند همچنان می توانند آن را بر روی کنسول‌شان تجربه کنند، اما تیزر دیگر برای دانلود در دسترس نخواهد بود.