همان طور که میدانید تنها چند ماه تا منتشر شدن Metal Gear Solid V : The Phantom Pain مانده و کم کم سیلی از اطلاعات شگفت انگیز بازی  شروع به منتشر شدن میکنند.

امروز یکی از کارمند های کونامی اطلاعات جالبی از زمان بازی را در تویتر خود منتشر کرد:

من برای به اتمام رساندن بخش داستانی بازی 50 ساعت وقت گذاشته ام و از  رفتن مرحله های جانبی پرهیز کردم اما تنها توانستم 50 درصد از بازی را به اتمام برسانم و با این که بخش داستانی تمام شد , هنوز هم مجهولاتی برای من باقی گذاشت

اینگونه که از گفته های این شخص پیداست بازی با مراحل جانبی برای تمام کردنش به 100 ساعت زمان نیاز دارد و اگر مراحل جانبی هم نرویم داستان بازی کامل نمیشود. لازم به ذکر است که این عنوان یک مخفی کاری است و 100 ساعت برای همچین بازی یک شگفتی به حساب می آید.