Techland

به پشتیبانی و ساپورت کردن عنوان Dying light، هنوز بعد از گذشت چند ماه از عرضه آن، با عرضه کردن محتوایات اضافه رایگان ادامه میدهد.

اخیرا  Techland  پچ جدیدی که با عنوان 1.06 شناخته میشود را عرضه کرده، که چالش های جدید حول بخش پارکور، به همراه Leaderboards را به بازی اضافه میکند

همچنین مناطق قرنطینه جدید، سه تروفی و سلاح های فانتزی با لایه طلایی را به بازی اضافه میکند. این پچ بالانس و تعادل بخش هایی مانند کرفت کردن اسلحه ها و قیمت تجهیزات و . . . را بهبود می بخشد.

این ساپورت و اپدیت برای بسته الحاقی BOZAK نیز در نظر گرفته شده است و از این پس میتوانید به اهنگهای این بسته الحاقی در حین انجام بازی گوش دهید .

برای کسانی هم که مد Be the zombie را بازی میکنند حالت جدیدی معرفی شده است که این حالت را در سه شکل متفاوت میتوان به پایان رسانید.

باگها و عمده مشکلات گرافیکی نیز دربازی که حین ضربات و لیز خوردن بر روی زمین ایجاد میشد رفع شده است.

این اپدیت از امروز با حجم 2.85  قابل دانلود میباشد.